Coniunctio Ay Coniunctio – Käännös- ja kielenhuoltopalvelut suomi-saksa-suomi - Übersetzungen und Sprachpflegeservice Deutsch-Finnisch-Deutsch

Coniunctio :: Palvelut


Käännös- ja kielenhuoltopalvelut
suomi - saksa - suomi


Tarjoamme käännöksiä ja kielenhuoltopalveluja suomesta saksaan ja saksasta suomeen. Teemme myös auktorisoidut (aik. viralliset) käännökset erilaisista asiakirjoista. Olemme opiskelleet ja työskennelleet sekä Suomessa että Saksassa, ja käännämme aina omaan äidinkieleemme. Olemme verkostoituneet hyvin eri alojen asiantuntijoiden kanssa.

Muokkaamme halutessanne tekstillenne taiton, ja teemme tarvittaessa myös kuvankäsittelyä.

Saksan kielen opetuksesta Coniunctiolla on pitkä kokemus sekä muodollinen kelpoisuus. Tarjoamme kurssimuotoista koulutusta, keskusteluryhmiä tai muun tyyppistä opetusta, kuten etäopetusta.Auktorisoiduista (aik. virallisista) käännöksistä haluaisimme huomauttaa, että tarvitsemme käännöksen tekemiseen aina joko alkuperäisen asiakirjan tai virallisesti todistetun, esim. maistraatin todistaman kopion. Laillisesti pätevän eli auktorisoidun käännöksen voi tehdä ainoastaan auktorisoidun kääntäjän tutkinnon suorittanut kääntäjä. Kääntäjän tulee vakuuslausekkeessa aina mainita, minkä arvoisesta lähdeasiakirjasta käännös on laadittu.

Auktorisoidun kääntäjän vahvistama käännös hyväksytään monissa valtioissa sellaisenaan. Asiasta ja viranomaisesta riippuen saattaa kuitenkin olla hyvä hankkia auktorisoidun käännöksen liitteeksi nk. apostille-todistus. Apostille-todistuksen antaa maistraatti maksua vastaan. Se annetaan yleensä maan virallisella kielellä ja sitä itseään ei käännetä. Lisätietoja apostille-sopimuksesta on esim. julkisen notaarin käsikirjassa.

Sekä lähdeasiakirja että käännösasiakirja ovat luonnollisesti luottamuksellisia, joten kääntäjää sitoo ehdoton vaitiolovelvollisuus.Ota yhteyttä, ole hyvä!© Coniunctio avoin yhtiö, info (at) coniunctio.fi , Y-tunnus 1911518-2